۱۳۹۶/۰۴/۱۴

کاربرد فوم پلی اتیلن در عایق کاری صدا

کاربرد فوم پلی اتیلن در عایق کاری صدا مشکلات زندگی اپارتمانی امروزه به دلیل گسترش زندگی آپارتمانی و خانه های شهری دیوار به دیوار و همچنین […]
۱۳۹۶/۰۴/۱۴

انواع فوم پلی اتیلن رولی

انواع فوم پلی اتیلن رولی از جمله ساده ترین و ارزانترین فروآرده ها و تولیدات نفتی و پلیمری می توان به فوم پلی اتیلن اشاره کرد […]